Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 3/15/2016 9:08 AM
Phụ lục: KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN
 
 
  Phụ lục:

 KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN

Theo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-BCA-V19, ngày 16 /02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Hethonghoa_TTHC_sua1.doc

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
10961285