Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 4/4/2017 10:17 AM
Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hải Dương
 

​​DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1387/QĐ-CAT-PV11, ngày 20/7/2016

 của Giám đốc Công an tỉnh)

I - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT​TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH​CƠ QUAN THỰC HIỆN​TTHC do Trung ương ban hành​TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung​Ghi chú
​ ​ ​ ​ ​ A. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH
1​Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh​Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
​2Cấp hộ chiếu phổ thông lần đầuNtNt
​3Cấp lại hộ chiếu phổ thông NtNt
​4Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thôngNt​Nt
​5Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnhNtNt
​6Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoàiNtNt
​7​Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnhNtNt
​8Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt NamNtNt
​9Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt NamNtNt
​10Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với  Công an cấp tỉnhNtNt
​11Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với  Công an cấp tỉnhNtNt
​12Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt NamNtNt
​13Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnhNtNt
​14Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnhNtNt
​15Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt NamNtNt
​16Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnhNtNt
​17Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thựcNtNt
​18Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt NamNtNt
B. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU ​​​​​
​ ​
​1Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
​2Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu NtNt
​3Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu NtNt
​4Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu NtNt
​5Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu NtNt
​6Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu  NtNt
C. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ​ ​ ​ ​ ​
​1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hộiThực hiện tại cấp tỉnh 
​2Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện NtNt
​3Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện NtNt
​4Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) NtNt
D. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ​ ​ ​ ​ ​ ​
​1Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hộiThực hiện tại cấp tỉnh
​2Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ NtNt
​3Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao NtNt
​4Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao NtNt
​5Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thaoNtNt
​6Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ NtNt
​7Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ NtNt
​8Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ NtNt
​9Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí NtNt
​10Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ NtNt
​11Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao NtNt
​12Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ NtNt
​13Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng NtNt
​14Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp NtNt
​15Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp NtNt
​16Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ NtNt
​17Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ NtNt
Đ. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN ​ ​ ​ ​ ​
​1Cấp căn cước công dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hộiThực hiện tại cấp tỉnh 
​2Cấp đổi căn cước công dânNtNt
​3Cấp lại căn cước công dânNtNt
​4Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi cấp căn cước công dânNtNt
E. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ​ ​ ​ ​ ​
​1Đăng ký, cấp biển số xe Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắtThực hiện tại cấp tỉnh
​2Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnhNtNt
​3Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnhNtNt
​4Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnhNtNt
​5Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnhNtNt
​6Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnhNtNt
​7Đăng ký xe tạm thời NtNt
​8Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe NtNt
​9Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên NtNt
G. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ ​ ​ ​ ​ ​
​1Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnhPhòng Tổ chức cán bộThực hiện tại cấp tỉnh
​2Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân NtNt
​3Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân NtNt
​4Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh Hải DươngNtNt
H. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH CÁN BỘ ​ ​ ​ ​ ​
​1Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với Sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộThực hiện tại cấp tỉnh
​2Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc NtNt
​3Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) NtNt
​4Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương NtNt
​5Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Hải DươngNtNt
​6Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Đơn vị hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụNt
​7Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân NtNt
​8Xét đề nghị công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnhPhòng Tổ chức cán bộPhòng Tổ chức cán bộ
​9Xét đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnhNtNt
​10Xét đề nghị công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnhNtNt
​11Xét đề nghị hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnhNtNt
​12Xét đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnhNtNt
​13Xét đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnhNtNt
​14Xét đề nghị trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnhNtNt
​15Xét đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnhNtNt
​16Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân Đơn vị sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụĐơn vị sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ
​17Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnhPhòng Công tác chính trị; Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Phòng Công tác chính trị; Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
I. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ​ ​ ​ ​ ​
​1Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thanh tra Công an tỉnhThực hiện tại cấp tỉnh
​2Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân NtNt
K. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY​ ​ ​ ​ ​ ​
​1Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộPhòng Cảnh sát PCCC và CNCH Thực hiện tại cấp tỉnh
​2Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháyĐơn vị Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy địa phương được Bộ Công an giao chức năng kiểm định phương tiện PCCCnt
​3Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháyPhòng Cảnh sát PCCC và CNCHnt
​4Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháyNtNt
​5Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháyNtNt
​6Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháyNtNt
​7Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổNtNt
​8Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủNtNt
​9Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháyNtNt
​10Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháyNtNt
​11Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháyNtNt
​12Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháyNtNt
​13Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sởNtNt
​14Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháyNtNt
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ​ ​ ​ ​ ​ ​
STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH​CƠ QUAN THỰC HIỆNTTHC do Trung ương ban hànhTTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dungGhi chú
A. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN ​ ​ ​ ​ ​
​1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an cấp huyệnThực hiện tại cấp cấp huyện
​2Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện NtNt
3Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Nt
Nt 
B. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
​ ​
​1Cấp căn cước công dânCông an cấp huyện
Thực hiện tại cấp huyện
​2Đổi Cấp căn cước công dânNt
Nt
​3Cấp lại Cấp căn cước công dânNtNt
​4Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi Cấp căn cước công dânNt
Nt
​ ​ ​ ​ ​ C. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
​1Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an huyện Ninh Giang, Kinh Môn, Thanh Miện và Thị xã Chí LinhCông an huyện Ninh Giang, Kinh Môn, Thanh Miện và Thị xã Chí Linh
​2Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máyNtNt
​3Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máyNtNt
4Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máyNtNt
5Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máyNtNt
​6Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máyNtNt
​7Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máyNt
Nt
8Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máyNtNt
D. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ ​ ​
​1Đăng ký thường trú Công an thị xã Chí Linh, Thành phố Hải DươngLệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh quy địnhCông an thị xã Chí Linh, Thành phố Hải Dương
​2Tách sổ hộ khẩu NtNtNt
​3Cấp đổi sổ hộ khẩu NtNtNt
​4Cấp lại sổ hộ khẩu NtNtNt
​5Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu NtNtNt
6Xóa đăng ký thường trú NtNtNt
​7Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú NtNtNt
​8Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật NtNtNt
​9Cấp giấy chuyển hộ khẩu NtNtNt
Đ. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
​1Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyệnThực hiện tại cấp huyện 
​2Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân NtNt
​ ​ ​ ​ ​ ​

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCƠ QUAN THỰC HIỆNTTHC do Trung ương ban hànhTTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dungGhi chú
A. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH ​ ​ ​ ​ ​
​1Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xãCông an cấp xã
​ ​B. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ ​ ​ ​ ​
​1Đăng ký thường trú Công an cấp xã (không thực hiện tại Công an phường thuộc Thị xã Chí Linh, Thành phố Hải Dương)Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính do Hội đồng nhân dân tỉnh quy địnhThực hiện tại Công an xã, thị trấn 
​2Tách sổ hộ khẩu NtNtNt
​3Cấp đổi sổ hộ khẩu NtNtNt
​4Cấp lại sổ hộ khẩu NtNtNt
​5Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu NtNtNt
​6Xóa đăng ký thường trú NtNtNt
​7Cấp giấy chuyển hộ khẩu NtNtNt
​8Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú NtNtNt
​9Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xãNtNtNt
​10Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xãNtNtNt
11​Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xãNtNtNt
​12Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xãNtNtNt
​13Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xãNtNtNt
​14Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xãNtNtNt
​15Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xãNtNtNt
​16Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật NtNtNt
​17Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xãNtNtNt
C. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ​ ​ ​ ​ ​
​1Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an xã Công an cấp xãThực hiện tại Công an cấp xã
​2Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an xã NtThực hiện tại Công an cấp xã
D. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ​ ​ ​ ​ ​ ​
​1Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơCông an xã, phường, thị trấn​​

 ​

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
10959569