Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 25/02/2019 8:02 SA
Bộ Công an: Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
 

Ngày 21/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thiếu tướng Đào Gia Bảo – Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hải Dương có Thượng tá Trần Đình Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh.

                        25219gbtructuyenDSC_0196.jpg

Khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo nhấn mạnh việc nghiên cứu học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiên cứu học tập Chuyên đề về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân, về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ ANTT đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình mới rất phức tạp hiện nay. Xây dựng được ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, dựa vào nhân dân, vì nhân dân phục vụ nhiều hơn nữa.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu trực tuyến được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo trình bày những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, tập trung vào các nội dung: " Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới. Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã phân tích những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2019 như kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm tác phẩm dân vận; 50 năm tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để hiểu rõ chủ đề Trung ương lựa chọn năm 2019…

Sau Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo cũng đề nghị Công an các địa phương có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019. Việc nghiên cứu, học tập phải được chuẩn bị chu đáo, thông qua nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ, đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 về Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Xuân Tân – PX03

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
8509042