Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 14/06/2018 2:31 CH
Khối thi đua nội chính tỉnh sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
 

 Ngày 12/6, tại Công an tỉnh, Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Nhường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Về phía Công an tỉnh, đơn vị Khối phó, Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng dự hội nghị.

                            13618tdnctDSC_8719.jpg

 Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ, ngành và UBND tỉnh phát động, 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã chủ động, sáng tạo, phát động phong trào thi đua năm với chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"; phong trào thi đua của Khối đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Các phong trào, các đợt thi đua riêng của Ngành được triển khai đồng bộ, nội dung tập trung nâng cao chất lượng công tác và hiệu quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm chăm lo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Từ các phong trào, đợt thi đua đã phát huy tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách.

 Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và công tác thi đua khen thưởng hiện nay. Một số đại biểu cho rằng cần thường xuyên hướng dẫn công tác thi đua đối với các đơn vị cấp cơ sở; chú trọng hơn nữa trong công tác khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc...

 Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Khối thi đua Nội chính đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 10/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua trong Khối, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nội dung giao ước thi đua của Khối đã đề ra; làm tốt việc bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua của các thành viên trong Khối đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan; tổ chức hoạt động chung của Khối như giao lưu văn nghệ, thể thao để cho cán bộ, chiến sĩ, công chức của Khối cùng tham gia…Cùng với đó, đề xuất một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng Khối thi đua Nội chính mạnh về mọi mặt, luôn là khối thi đua dẫn đầu của toàn tỉnh./.

Hằng Nga – PX15

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
8389328