Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 05/12/2018 2:08 CH
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh – lớp thứ 5 năm 2018
 

Sáng ngày 3/12, Công an tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh – lớp thứ 5 năm 2018.

                                051218anqpDSC_0660 (2).jpg

Trong thời gian 5 ngày (3 -7/12), các học viên được nghiên cứu, học tập, triển khai các chuyên đề cơ bản: những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản, chính sách, Pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về An ninh Quốc gia và xây dựng thế trận an ninh trong tình hình mới; …

                       051218anqpDSC_0656 (2).jpg

Lớp học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh sát với tình hình thực tế, phối hợp với các ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác quốc phòng an ninh, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Vũ Oanh - PX03

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
9827450