Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 17/01/2019 10:08 SA
Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Hải Dương triển khai kế hoạch công tác năm 2019
 

Ngày 15.01.2019, phòng An ninh Chính trị nội bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua năm 2019. Đồng chí Đại tá Hà Xuân Duy – Phó Giám Đốc Công an tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

                    17119anvhDSC_0530.jpg

Trong năm qua, tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, tập thể lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra, các chỉ tiêu đều đạt hoàn thành 100%. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn được quan tâm chú trọng nhờ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, đơn vị cũng tập trung lãnh đạo các đội nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong năm qua, phòng An ninh Chính trị nội bộ đã thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác cho cán bộ chiến sĩ, thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ tự rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trung thực, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch và vững mạnh, đoàn kết nội bộ; Tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phát động cán bộ đảng viên tích cực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong lực lượng CAND"; Chỉ thị 07 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới…từ đó đã góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên và chiến sỹ.

                   17119anvhDSC_0551.jpg

Đơn vị làm tốt các mặt công tác như bảo vệ An ninh Chính trị nội bộ, công tác bảo vệ an ninh văn hóa nghệ thuật, thể thao, thông tin đại chúng và xuất bản, công tác bảo vệ an ninh lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực y tế, lao động xã hội... Bên cạnh đó Công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cũng luôn được đẩy mạnh. Đơn vị đã xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" Phối hợp tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, trường học duy trì thực hiện Đề án "Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự" trọng tâm là duy trì thực hiện quy ước, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, lồng ghép việc thực hiện Đề án với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động chính trị phù hợp với tình hình, đặc điểm từng cơ quan, doanh nghiệp. Vì vậy trong năm qua phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc khối cơ quan doanh nghiệp do đơn vị quản lý được đánh giá cao có bước phát triển quan trọng, góp phần vào việc ổn định chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong năm 2018, đơn vị đã chủ động tham mưu giúp Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, điện chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cũng như phương án giải quyết một số tình huống phức tạp về an ninh trật tự cho nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cũng trong năm 2018, để đảm bảo ANTT cho kỳ thi THPT quốc gia, phòng cũng đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh có điện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đảm bảo tốt ANTT kỳ thi THPT trên địa bàn, trực tiếp triển khai công tác bảo mật đề thị…

Tổng kết công tác năm, phòng An ninh Chính trị nội bộ đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" năm 2018, ngoài ra nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng giấy khen và các phần thưởng xứng đáng của các ngành, các cấp trong công tác chuyên môn.

                       17119anvhDSC_0549.jpg

Tại hội nghị, ngoài việc biểu dương các kết quả đã đạt được trong năm 2018, đồng chí Đại tá Hà Xuân Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh đơn vị cần phải phát huy truyền thống đoàn kết, thông nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, năm tới đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình diễn biến của tội phạm, kịp thời tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh trong giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm nhắm đạt được mục tiêu đảm bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn trong mọi tình huống, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của Bộ Công an "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả " của Công an tỉnh "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì cuộc sống bình yên của nhân dân" gắn với khẩu hiệu "3 chủ động, 4 nâng cao" mà Công an tỉnh đã đề ra.

Tết Nguyên đán đang đến gần, tình hình hoạt động của các loại tội phạm có những diễn biến phức tạp, đồng chí Đại tá Hà Xuân Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu đơn vị cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời làm tốt công tác bảo đảm ANTT cho nhân dân yên vui đón tết./.

 

                                                                                Văn Tú – PX03

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
8680557