Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 04/07/2019 2:13 CH
Sơ kết công tác thi đua khối Nội chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
 

Ngày 3/7, tại hội trường Tòa án nhân dân tỉnh, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Đại diện lãnh đạo đơn vị Khối trưởng, Đại tá Lê Quý Thường, Thượng tá Trần Đình Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng dự hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan Khối Nội chính đã phát động rộng rãi phong trào thi đua, có kế hoạch rõ ràng, có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể và được các đơn vị tham gia ký kết giao ước thực hiện với quyết tâm cao nhằm thực hiện khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", gắn với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". 

Thông qua hoạt động thi đua của khối, các cơ quan, đơn vị thành viên đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị; để đạt hiệu quả cao, các đơn vị đã tổ chức các đợt thi đua, hướng vào thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong từng thời gian; đặc biệt đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

IMG_0680.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao kết quả Khối thi đua Nội chính tỉnh đã đạt được 06 tháng đầu năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao kết quả Khối thi đua Nội chính tỉnh đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đồng chí đề nghị các đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác nhân rộng điển hình tiên tiến; căn cứ tình hình thực tiễn của từng đơn vị tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, mỗi đơn vị trong khối cần tạo được những điểm mới, đột phá trong công tác thi đua; từ đó, tạo điều kiện cho các đơn vị khác cùng học tập và triển khai.

IMG_0694.jpg

Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện đơn vị Khối trưởng phát biểu tổng kết hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, Khối thi đua Nội chính đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, toàn diện; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Khối; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nội dung giao ước thi đua của khối đã đề ra; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi động viên cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao./.  

Hằng Nga, PX03

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
10923483