Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 18/09/2018 2:56 CH
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh
 

Trước những khó khăn và thách thức đặt ra trong xu thế hiện nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đề ra nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhằm đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, tình hình trong nước và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, thiên tai, bão lũ … tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị núp dưới nhiều danh nghĩa, chiêu bài khác nhau công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ráo riết thực hiện "diễn biến hòa bình" nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Trên địa bàn tỉnh, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp; các loại tội phạm xảy ra với tính chất ngày càng phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, tình trạng tội phạm hình sự sử dụng vũ khí nóng, hình thành các băng, ổ nhóm, hoạt động có tổ chức, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, hoạt động lưu động, công khai, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong nhân dân…Thực tiễn đó đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng phải được bảo đảm vững mạnh về mọi mặt, trong đó có vững mạnh về chính trị tư tưởng.

Những năm qua, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho CBCS về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng tư tưởng cho CBCS thông qua việc chủ động thông báo tình hình thời sự, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm.

                              18918gdctritt01.jpg

 Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường 

đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Trên tinh thần triển khai thực hiện nghiêm Thông tư số 22 ngày 01/10/2018 của Bộ Công an và Hướng dẫn số 35/HD-PX15 ngày 25/02/2009 của Giám đốc Công an tỉnh về công tác nắm, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng CBCS; đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc "đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội", Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm tổ chức các cuộc điều tra nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; hàng năm duy trì tổ chức đối thoại giữa CBCS với tập thể cấp ủy, lãnh đạo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng cá nhân, ban hành Quy định về "Quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương"…Đáng chú ý, ngày 12/5/2016, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa CBCS vi phạm kỷ luật Công an nhân dân (CAND). Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến đánh giá thẳng thắn về những nguyên nhân dẫn đến sai phạm của CBCS, đồng thời đưa ra các giải pháp phòng ngừa CBCS vi phạm kỷ luật. Đây là một trong những nội dung đột phá trong công tác quản lý cán bộ của Công an tỉnh, góp phần chủ động bảo vệ lực lượng.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và của lực lượng CAND thường xuyên được nuôi dưỡng, phát triển thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong toàn lực lượng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tạo không khí sôi nổi. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND trong toàn lực lượng, đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND", trong đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; nêu cao tinh thần nói đi đôi với làm, vì nhân dân phục vụ.

                            18918gdctritt2.1.jpg

                            18918giaoducctrtt2.2.jpg

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND trong toàn lực lượng Công an tỉnh

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giao lưu, kết nghĩa được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả. Hàng năm, CBCS Công an tỉnh đã quyên góp ủng hộ hàng trăm triệu đồng để xây dựng Quỹ "Nghĩa tình đồng đội", phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt, các gia đình thương binh, liệt sĩ…thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ Công an với nhân dân.

Việc định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần bảo đảm cho lực lượng Công an tỉnh vững mạnh về chính trị, là cơ sở để tiến hành các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tình hình tội phạm được kiềm chế. Từ năm 2013 đến nay, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt gần 80%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, triệt phá bóc dỡ hàng trăm ổ nhóm tội phạm hình sự; phát hiện bắt giữ hơn 5.308 vụ, 6.516 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường; bắt, vận động hàng trăm tên tội phạm có lệnh truy nã…Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tổ chức tốt Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT", phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở…

                                 18918gdtrtt03.jpg

 Nhiều điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Hải Dương trong học và làm theo gương Bác được các cấp biểu dương, ghi nhận 

Với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác chính trị tư tưởng, tuyệt đại đa số CBCS Công an tỉnh luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc; tăng cường mối đại đoàn kết nội bộ, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, phong cách ứng xử lịch sự của người CBCS CAND. Nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, khen thưởng; tỷ lệ CBCS mắc sai phạm bị kỷ luật giảm so với các năm trước... từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Hải Dương tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hằng Nga – Phòng CTCT

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
8508998