Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 22/05/2013 3:05 CH
Công an tỉnh: Thăm quan triển lãm “Bác Hồ với CAND – CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”
 
 

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỉ niệm 123 năm ngày sinh của Người, ngày 20/5, Công an tỉnh tổ chức chuyến thăm quan Triển lãm chuyên đề “Bác Hồ với CAND – CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” tại Công an tỉnh Bắc Ninh. Thành viên của đoàn là các guơng điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Hải Duơng trong học tập  và làm theo tấm guơng đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển lãm do Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tổ chức. Các hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu được trưng bày tại triển lãm tập trung vào 3 nội dung chính: sự quan tâm lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Bác Hồ kính yêu đối với lực lượng CAND qua chặng đưòng 68 năm chiến đấu, xây dựng và truởng thành; những chiến công tiêu biểu, thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ CAND cả nước trong phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp xứng đáng của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thăm quan triển lãm “Bác Hồ với CAND – CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc đối với CBCS toàn đoàn. Thông qua các hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm, CBCS của đoàn có điều kiện hiểu rõ hơn về Bác, về những bài học và tình cảm mà Bác dành cho lực lượng CAND đồng thời càng thấm nhuần hơn tinh thần của 6 điều Bác Hồ dạy, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, lời nói và việc làm của bản thân, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người Công an cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Một số hình ảnh tại buổi tham quan :

  

  

Ảnh : Cán bộ Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cán bộ phòng PX15 Công an tỉnh Bắc Ninh giới thiệu cho CBCS Công an tỉnh về các tài liệu, hình ảnh và hiện vật tại triển lãm.

 

 

                                    Ảnh : Một s hình ảnh lưu giữ tại triển lãm

 

Ảnh : Các guơng điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Hải Duơng tại phòng truyền thống Công an tỉnh Bắc Ninh

                                                                                                                                           Hằng Nga – PX15

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 03203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT