Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 26/07/2018 8:28 SA
Triển khai thi hành luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
 

Sáng ngày 25/7, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến về việc triển khai thi hành luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng chí Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

                             26718hnttDSC_0169.jpg

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có 8 chương, 76 điều quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Hội nghị cũng triển khai Nghị định 79/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật; Thông tư số 16,17,18 của Bộ Công an và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật và báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

                          26718hnttDSC_0170 (2).jpg

Các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/7/2018 luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Vũ Oanh – PX15

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
8444030