* 8h25: Đoàn Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội
 viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* 8h15: Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn viếng Chủ tịch Trần Đại Quang.

Ảnh Gia Huy

* 8h10: Đoàn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

*8h15: Đoàn đại biểu Ban tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương viếng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* 8h00: Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương,
Bộ Công an viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

*7h54: Đoàn Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng CTN Trần Đại Quang.

Đoàn Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang

*7h20: Đoàn BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng CTN Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
 viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam viếng Chủ tịch nước.

*7h10: Đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước do Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
viếng đồng chí Trần Đại Quang. Ảnh Gia Huy

* 7h15: Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Vòng hoa của Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam có dòng chữ Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang.

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phủ Quốc kỳ, đặt trang trọng trong Nhà tang lễ Quốc gia. Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang.

Trên di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Đúng 7h Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

*7h00: Mở đầu buổi Lễ, trong tiếng nhạc Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ Truy điệu bắt đầu.


Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội,
các bộ ngành vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Thủ tướng Thường trực đọc tóm tắt tiểu sử
Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26-9-2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27-9-2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê nhà, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Nhà tang lễ từ rất sớm.
Lực lượng CAND đảm bảo ANTT  Lễ quốc tang 
Bà Vũ Thị Thanh Hồng ở P. Phương Liệt, Hà Nội
đến nhà tang lễ rất sớm để được tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Lực lượng an ninh bên ngoài nhà tang lễ

Theo Cand.com.vn