Phát biểu về chương trình, Thượng úy Bùi Ngọc Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Hiến máu tình nguyện là việc làm thiết thực, mang tính nhân đạo với nghĩa cử cao đẹp. Tham gia chương trình ý nghĩa này, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã góp phần chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp nhân dân, đồng chí, đồng đội, góp phần đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh vì cuộc sống cộng đồng.”

Kết thúc buổi hiến máu, đã thu về gần 300 đơn vị máu. Những đơn vị máu này sẽ được Bệnh viện 19- 8 Bộ Công an phân loại, bảo quản để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cũng như CBCS trong toàn lực lượng thời gian tới.                                                                                       

Theo Cand.com.vn