Cụ thể, 4 trụ cột là: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Ba nền tảng gồm: văn hóa, con người Hải Dương; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng; kết cấu hạ tầng, giao thông đồng bộ, hiện đại. Một trung tâm là thành phố Hải Dương, 3 đô thị động lực là thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Bình Giang. Ba trục phát triển là Bắc Nam, Đông Tây và dọc theo sông Thái Bình.

Các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm tại hội nghị chuyên đề “Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương - Chuyển đổi số để bứt phá”. 

Tỉnh Hải Dương hiện có 14.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, có khoảng 9.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đứng thứ 13/63 cả nước; tính trung bình Hải Dương có 47,5 doanh nghiệp/vạn dân, đứng thứ 19/63 cả nước. Năm 2020, Hải Dương có gần 900 doanh nghiệp ngừng hoạt động, thành lập mới khoảng 1.700 doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp vừa và lớn chiếm khoảng 9,4%, còn lại là các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Tổng số vốn trong doanh nghiệp là 285.292 tỷ đồng. Vốn sản xuất kinh doanh trung bình của mỗi doanh nghiệp là khoảng 30 tỷ đồng, đứng thứ 24/63 tỉnh, thành. Doanh thu của các doanh nghiệp là 349.505 tỷ đồng. Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là gần 360.000 người, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Xác định chuyển đổi số trong doanh nghiệp là "chìa khóa vàng" tạo ra giá trị rất lớn, Hải Dương đang tích cực chỉ đạo triển khai “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ; quyết tâm thực hiện Đề án "Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”./.