Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng

Vấn đề một đảng hay nhiều đảng lãnh đạo, cầm quyền không phải là vấn đề mới và vấn đề này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Về khách quan, vấn đề này phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước, mỗi đảng khi lên lãnh đạo, cầm quyền.

Cảnh giác với hoạt động của “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo, Telegram xuất hiện nhóm có tên gọi là “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” hay “NLG Trống đồng Việt Nam” với nhiều hoạt động quảng cáo về khả năng tự chữa lành mọi bệnh tật, thậm chí chữa được cả ung thư, Covid-19. Theo...