Tuyên truyền pháp luật giao thông tại Trường THPT Chu Văn An

Nằm trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022, chiều ngày 03/10/2022, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho gần 500 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chu Văn An (địa...

Mưu đồ đằng sau “thư ngỏ”, “thư khuyến nghị”!

Chủ trương, quan điểm, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về củng cố quốc phòng, an ninh với mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngăn ngừa các nguy cơ xung đột, chiến tranh. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách xuyên tạc nhằm...

Thông tin, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID hiệu quả

Để khai thác, phát huy hiệu quả phục vụ Nhân dân và công tác quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại, giao dịch, tiến tới giảm thiểu các giấy tờ khác; giúp người dân, cơ quan, tổ chức hiểu về những tiện ích và khai thác sử dụng hiệu...

Tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động,

Ngày 20/5, UBND tỉnh đã có văn bản gửi một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế