Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Tăng cường công tác phối hợp bảo đảm ANTT, TTATGT trên địa bàn

09/12/2022 10:59

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Hải Dương với Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) từ năm 2015, những năm qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chuyên môn, nhất là trong giai đoạn 2019 - 2022, hai bên đã thường xuyên tăng cường phối hợp, từ đó đã giúp cho chính quyền địa phương làm tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid 19.