Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Tự hào Công an Hải Dương 75 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

08/03/2023 09:46

Nội dung phản ánh Công an Hải Dương học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; thành tích nổi bật của Công an tỉnh Hải Dương những năm gần đây trong công tác đảm bả an ninh, trật tự.