Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Chuyên mục An ninh Hải Dương, Kỳ 2, tháng 3.2023

22/05/2023 14:39

Nội dung phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trong tháng gồm: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06; hoạt động tăng cường tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân; tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong phòng chống tội phạm; phóng sự tuổi trẻ Công an tỉnh sôi nổi các hoạt động hưởng úng tháng thanh niên; thông tin truy nã tội phạm. Nếu không xem được Video, vui lòng refresh lại trình duyệt.