Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Chuyên mục An ninh Hải Dương, kỳ 1, tháng 9.2023

25/09/2023 10:38

Nội dung phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trong tháng, gồm: Công an tỉnh triển khai Dự án xây dựng Trụ sở làm việc mới; Giao ban công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP; Giao ban công tác công an tháng 8.2023; Giao ban công tác đảm bảo TTATGT; Phóng sự cảnh giác với thủ đoạn trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo;Công an TP Chí Linh đẩy mạnh công tác vận động thu hồi VK VLN CCHT.Không xem được video, vui lòng Refresh lại trình duyệt.