Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Chuyên mục An ninh Hải Dương, kỳ 1, tháng 11.2023

21/11/2023 09:37

Nội dung phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trong tháng, gồm: Quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCHTW đảng khoá XIII; Đánh giá kết quả xây dựng thí điểm Công an phường kiểu mẫu về ANTT; Thanh tra công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng; Phối hợp tham gia diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ năm 2023; Hành trình đưa tội ác ra ánh sáng. Nếu không xem được video, vui lòng Refresh lại trình duyệt.