Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Chuyên mục An ninh Hải Dương, kỳ 2, tháng 12.2023

08/01/2024 13:54

Nội dung phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trong tháng, gồm: Bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh kinh tế trong tình hình mới; Đẩy mạnh vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm chữa cháy &CNCH; Công an tỉnh Hải Dương quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nếu không xem được video,vui lòng Refresh lại trình duyệt