Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Chuyên mục An ninh Hải Dương, kỳ 1, tháng 1.2024

06/02/2024 08:49

Nội dung phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trong tháng, gồm: Công an tỉnh tổng kết công tác công an năm 2023; Thành lập Hội cựu CAND các huyện, thị xã, thành phố; Tổng kết thanh tra công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Không xem được Video, vui lòng Refresh lại trình duyệt.