Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Chuyên mục An ninh Hải Dương, kỳ 2, tháng 1.2024

11/02/2024 08:54

Nội dung phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trong tháng, gồm: Công an các đơn vị, địa phương tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công an tỉnh khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; Công an Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân