Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Chuyên mục An ninh Hải Dương, kỳ 2, tháng 3.2024

08/04/2024 14:34

Nội dung phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trong tháng, gồm: Hội nghị thúc đẩy Đề án 06/CP và Chuyển đổi số trong CAND; Sơ kết 3 năm thực hiệ Kế hoạch phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; Hội nghị chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nă 2024; Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên