Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019

Chuyên mục An ninh Hải Dương, Kỳ 2, Tháng 6.2024

08/07/2024 09:27

Nội dung phản ánh hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trong tháng, gồm: Giao ban công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024; Tập huấn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Tập luyện phục vụ lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Hải Dương tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về ma tuý